hang Sơn Đoòng Việt Nam

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 48,000 đặt ngay
Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 69,000 đặt ngay
Cần Thơ - Hà Nội 69,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tam Kỳ 99,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hải Phòng 99,000 đặt ngay
Hải Phòng - Đà Nẵng 99,000 đặt ngay
Tam Kỳ - TP Hồ Chí Minh 99,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.