Du Lịch

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - Đà Nẵng 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 90,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 99,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tam Kỳ 99,000 đặt ngay
Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 99,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hải Phòng 99,000 đặt ngay
Hải Phòng - Đà Nẵng 99,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 99,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.