Du Lịch

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 28,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 28,000 đặt ngay
Vinh - Ban Mê Thuột 29,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 30,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Huế 49,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Nha Trang - Hà Nội 49,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.