Du Lịch

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 29,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Huế 29,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tam Kỳ 29,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Pleiku 29,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 29,000 đặt ngay
Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 39,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 39,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Lạt 39,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.