dauphuthoi-1557457452-15574574-6666-6635-1557457470

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 8,000 đặt ngay
Quy Nhơn - Hà Nội 8,000 đặt ngay
Hà Nội - Đồng Hới 11,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Nha Trang - Đà Nẵng 49,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Đà Lạt 49,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Ban Mê Thuột 49,000 đặt ngay
Đà Lạt - Phú Quốc 49,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.