• VÉ RẺ TRONG THÁNG
* Hướng dẫn đặt chỗ * Trẻ em cần người giám hộ

 

TP Hồ Chí Minh Phú Quốc
Loại vé:    Một chiều
Hành khách:    1 người lớn
Hành trình đã chọn
TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc
Tháng 05-2023
Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 CN
 
 
Ghi chú:
Giá thấp nhất
Giá bạn chọn
Giá thường
Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)