Câu hỏi thường gặp

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 11,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tam Kỳ 30,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 30,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 30,000 đặt ngay
Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh 30,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 49,000 đặt ngay
Nha Trang - Vinh 68,000 đặt ngay
Vinh - Nha Trang 68,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.