Câu hỏi thường gặp

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Tam Kỳ - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 38,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 39,000 đặt ngay
Nha Trang - Đà Nẵng 39,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Vinh 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 49,000 đặt ngay
Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.