Câu hỏi thường gặp

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 29,000 đặt ngay
Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh 29,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 29,000 đặt ngay
Cần Thơ - Đà Nẵng 29,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 38,000 đặt ngay
Hà Nội - Pleiku 39,000 đặt ngay
Đồng Hới - TP Hồ Chí Minh 39,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Nha Trang 39,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.