Thông Tin Nối Chuyến

1. Sản phẩm nối chuyến của Vietjet, đường bay nối chuyến tại Hà Nội (HAN):

Hành trình nối chuyến bao gồm hai chuyến bay có số hiệu khác nhau do Vietjet khai thác, được xuất trên cùng 1 vé hành khách, cùng 1 hồ sơ đặt chỗ; thời gian nối chuyến trong cùng ngày hoặc khác ngày nếu chuyến bay nối chuyến trong ngày hôm sau, tuy nhiên thời gian nối chuyến không được quá 6 tiếng.

 

Sản phẩm nối chuyến của Vietjet hiện đang áp dụng: chặng bay giữa Seoul (ICN)/ Busan (PUS) và Siem Reap (REP), Yangon (RGN); chặng bay giữa Osaka (KIX)/Tokyo (NRT) và Siem Reap (REP), Yangoon (RGN) và ngược lại có điểm nối chuyến tại Hà Nội.

 

2. Hành trình, số hiệu chuyến bay nối chuyến:

 • · ICN-REP: Nối chuyến giữa VJ961/VJ963 ICN-HAN và VJ957 HAN-REP
 • · REP-ICN: Nối chuyến giữa VJ958 REP-HAN và VJ962/VJ960 HAN-ICN
 • · PUS-REP: Nối chuyến giữa VJ981 PUS-HAN và VJ957 HAN-REP
 • · REP-PUS: Nối chuyến giữa VJ958 REP-HAN và VJ982 HAN-PUS
 • · ICN-RGN: Nối chuyến giữa VJ961/VJ963 ICN-HAN và VJ917 HAN-RGN
 • · RGN-ICN: Nối chuyến giữa VJ918 RGN-HAN và VJ962/VJ960 HAN-ICN
 • · PUS-RGN: Nối chuyến giữa VJ981 PUS-HAN và VJ917 HAN-RGN
 • · RGN-PUS: Nối chuyến giữa VJ918 RGN-HAN và VJ982 HAN-PUS
 • · KIX-REP: Nối chuyến giữa VJ939 KIX-HAN và VJ957 HAN-REP
 • · REP-KIX: Nối chuyến giữa VJ958 REP-HAN và VJ938 HAN-KIX
 • · KIX-RGN: Nối chuyến giữa VJ939 KIX-HAN và VJ917 HAN-RGN
 • · RGN-KIX: Nối chuyến giữa VJ918 RGN-HAN và VJ938 HAN-KIX
 • · NRT-REP: Nối chuyến giữa VJ9333 NRT-HAN và VJ957 HAN-REP
 • · REP-NRT: Nối chuyến giữa VJ958 REP-HAN và VJ932 HAN-NRT
 • · NRT-RGN: Nối chuyến giữa VJ933 NRT-HAN và VJ917 HAN-RGN
 • · RGN-NRT: Nối chuyến giữa VJ918 RGN-HAN và VJ932 HAN-NRT

3. Đặt chỗ và dịch vụ cộng thêm:

 • · Đặt chỗ, mua vé thông chặng bằng cách chọn điểm khởi hành và điểm đến cuối cùng.
 • · Hành lý mua được áp dụng cho toàn hành trình, giá áp dụng cho hành lý thông chặng.
 • · Suất ăn mua cho toàn hành trình, giá áp dụng thông chặng.
 • · Chọn chỗ ngồi cho mỗi chặng bay, giá áp dụng cho từng chặng.

4. Nguyên tắc làm thủ tục, hành lý nối chuyến:

4.1. Điều kiện làm thủ tục thẳng:

· Dịch vụ nối chuyến không áp dụng đối với hành khách mua vé 2 chặng bay tách rời.

· Khách có vé đã được xác nhận chỗ và dịch vụ (nếu khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt) cho cả hành trình.

· Khách có đầy đủ giấy tờ du lịch theo quy định của nhà chức trách tại các sân bay có liên quan.

· Khách trả đủ cước hành lý tính cước (nếu có) cho cả hành trình.

4.2. Hành lý nối chuyến:

· Được làm thủ tục toàn chặng đến điểm cuối của hành trình.

· Hành lý ký gửi không được nhận tại sân bay nối chuyến (Nội Bài).

4.3. Làm thủ tục tại sân bay xuất phát REP/RGN và ICN/PUS; REP/RGN và KIX/NRT.

· Tại sân bay khởi hành, khách sẽ được làm thủ tục đến điểm nối chuyến trong hành trình (ICN/PUS-HAN, KIX/NRT-HAN hay REP/RGN-HAN).

· Tại sân bay của điểm nối chuyến, khách liên lạc quầy nối chuyến tại Hà Nội của Vietjet để thực hiện chặng bay tiếp theo từ Hà Nội.

· Khách chờ nối chuyến trong phòng cách ly tại sân bay Nội Bài.

5. Thay đổi ngày bay, hành trình, tên, hoàn vé tự nguyện:

· Áp dụng theo quy định hiện hành của Vietjet.

Mức phí và điều kiện áp dụng cho toàn bộ hành trình nối chuyến.