Cánh đồng hoa tulip

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Đà Lạt - Đà Nẵng 19,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 29,000 đặt ngay
Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh 29,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 38,000 đặt ngay
Tam Kỳ - TP Hồ Chí Minh 39,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Huế 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Pleiku 49,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.