Đài Bắc

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - Hải Phòng 19,000 đặt ngay
Nha Trang - Thanh Hóa 19,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Quy Nhơn - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Nha Trang - Đà Nẵng 39,000 đặt ngay
Nha Trang - Hà Nội 49,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 55,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.