Đảo Bora Bora

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Quy Nhơn - Hà Nội 78,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 108,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 149,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 153,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 162,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 169,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 189,000 đặt ngay
Hà Nội - Huế 229,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.