• Hotline
    028 6274 1999

đi máy bay có được mang đồ ăn

Đi máy bay có được mang đồ ăn lên hay không?

Mặc dù máy bay có vận tốc di chuyển rất nhanh nhưng đối với những khoảng cách dài cũng tốn rất nhiều thời gian để di chuyển. Do vậy nhiều hành khách có nhu cầu mang đồ ăn để cung cấp năng lượng bản thân. Nhưng họ lại không biết đi máy bay có được…