• Hotline
    1900 2690

Đi máy bay có được mang sầu riêng

Đi máy bay có được mang sầu riêng hay không?

Sầu riêng là một loại trái cây đặc sản nên không khó hiểu khi nhiều người muốn mang sầu riêng về cho gia đình hoặc mang đi tặng họ hàng bà con. Nhưng đi máy bay có được mang sầu riêng hay không? Và làm thế nào để có thể mang sầu riêng lên máy…