đi máy bay lần đầu tiên

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 11,000 đặt ngay
Nha Trang - Vinh 19,000 đặt ngay
Quy Nhơn - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Nha Trang - Đà Nẵng 39,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 45,000 đặt ngay
Hà Nội - Nha Trang 49,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.