Đi máy bay trong nước không có chứng minh thư

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Quy Nhơn - Hà Nội 29,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Huế 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 49,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 49,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 55,000 đặt ngay
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 55,000 đặt ngay
Hà Nội - Tuy Hòa 69,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.