gia ve may bay

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 11,000 đặt ngay
Hà Nội - Quy Nhơn 29,000 đặt ngay
Quy Nhơn - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 45,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 45,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 49,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Tuy Hòa - Hà Nội 69,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.