Hành lý bị cấm khi đi máy bay

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 11,000 đặt ngay
Nha Trang - Hải Phòng 19,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 29,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Nha Trang 39,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 45,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Hà Nội 45,000 đặt ngay
Nha Trang - Hà Nội 49,000 đặt ngay
Tuy Hòa - Hà Nội 69,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.