• Hotline
    1900 2690

hành lý gửi máy bay

Một số lưu ý về hành lý gửi máy bay cho người mới đi máy bay lần đầu

Khi đi máy bay, chúng ta chẳng những phải quan tâm tới các thủ tục cá nhân cần thiết mà đối với những người mới đi máy bay lần đầu, chúng ta nên biết một sô lưu ý đối với hành lý gửi máy bay. Có những vật dụng không được mang lên máy bay…