• Hotline
    1900 2690

hành lý khi đi máy bay

Cân nặng hành lý khi đi máy bay

Yêu cầu về cân nặng hành lý khi đi máy bay bạn nên biết Có một khái niệm khá là quan trọng, đó là phụ cấp hành lý Đây là để chỉ, khi hành lý của bạn vượt quá những cân nặng hành lý miễn phí cho phép mang theo đối với hành lý xách…