• Hotline
    1900 2690

hành lý không được mang lên máy bay

Bạn đã biết hết các loại hành lý không được mang lên máy bay?

Các quy định về hành lý bị cấm mang lên máy bay phải được đảm bảo tuân thủ theo Các quy định về hàng hóa nguy hiểm của tổ chức hàng không thế giới (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) và một số quy định tùy thuộc vào vùng miền…