hành lý ký gởi

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Vinh - Nha Trang 19,000 đặt ngay
Thanh Hóa - Nha Trang 19,000 đặt ngay
Hà Nội - Quy Nhơn 29,000 đặt ngay
Tam Kỳ - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Nha Trang - Đà Nẵng 39,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 55,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.