• Hotline
    1900 2690

Hành lý máy bay chất lỏng

Hành lý máy bay chất lỏng có được phép mang lên máy bay?

Mỗi hãng hàng không đều có những quy định riêng về các hành lý khi mang lên máy bay. Đối với hành lý máy bay chất lỏng, chúng ta nên lưu ý những gì và những dạng hành lý chất lỏng nào được phép và không được phép mang lên máy bay? Các loại hành…