Hành lý miễn cước

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - Thanh Hóa 19,000 đặt ngay
Thanh Hóa - Nha Trang 19,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 29,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Huế 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Nha Trang 49,000 đặt ngay
Nha Trang - Hà Nội 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Nha Trang 55,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.