Khi nào thì cần đến passport

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - Vinh 19,000 đặt ngay
Nha Trang - Thanh Hóa 19,000 đặt ngay
Hà Nội - Quy Nhơn 29,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 29,000 đặt ngay
Đà Nẵng - Nha Trang 39,000 đặt ngay
Hà Nội - Nha Trang 49,000 đặt ngay
Huế - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Tuy Hòa 69,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.