kích cỡ hành lý máy bay

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Vinh - Nha Trang 19,000 đặt ngay
Hà Nội - Quy Nhơn 29,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 29,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 45,000 đặt ngay
Hà Nội - Nha Trang 49,000 đặt ngay
Nha Trang - Hà Nội 49,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
Hà Nội - Tuy Hòa 69,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.