• Hotline
    028 6274 1999

kích cỡ hành lý máy bay

Quy định về kích cỡ hành lý máy bay khách hàng cần biết

Bạn sắp có một chuyến du lịch và dự tính đi bằng máy bay, tuy nhiên lại chưa biết phải mang hành lý như thế nào cho phù hợp. Thông tin những quy định về kích cỡ hành lý máy bay dưới đây sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn phù hợp khi sắp…