Những yêu cầu đối với hành khách khi đi máy bay sẽ được áp dụng với từng đối tượng cụ thể: trẻ em