• Hotline
    1900 2690

Rượu có được mang lên máy bay

Quy định hàng không về việc rượu có được mang lên máy bay hay không

Rượu là một loại chất lỏng, vì vậy mà sản phẩm này trước khi lên máy bay đều bị kiểm tra cực kì kĩ lưỡng. Về việc mang theo chất lỏng nói chung và rượu nói riêng ở đây đều có những quy định chung và cách xử lí khi để mang rượu lên máy…