Tại sao đi máy bay lại phải tắt điện thoại?

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Quy Nhơn - Hà Nội 78,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 90,000 đặt ngay
Tam Kỳ - TP Hồ Chí Minh 117,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 153,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 162,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 189,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 216,000 đặt ngay
Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh 229,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.