• Hotline
    028 6274 1999

Tại sao đi máy bay lại phải tắt điện thoại?

Tại sao đi máy bay lại phải tắt điện thoại?

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máy bay đang ngày càng tăng cao. Khi đi máy bay, chúng ta phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Trong đó, có vấn đề là khi đi máy bay, các hành khách phải tắt điện thoại. Vậy tại sao đi máy bay lại phải tắt điện…