thông tin chính trong passport

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh 19,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 39,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tam Kỳ 39,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 39,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 39,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 49,000 đặt ngay
Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh 49,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 68,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.