tiết kiệm

Chặng Bay Giá Rẻ

Hành trình* Giá chỉ từ*
TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa 90,000 đặt ngay
TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt 149,000 đặt ngay
Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh 153,000 đặt ngay
Huế - Hà Nội 162,000 đặt ngay
Hà Nội - Đà Nẵng 169,000 đặt ngay
Hà Nội - Tam Kỳ 216,000 đặt ngay
Tam Kỳ - Hà Nội 216,000 đặt ngay
Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh 229,000 đặt ngay

* Chưa bao gồm: Thuế + phí, hành lý ký gửi, các yêu cầu đặc biệt trong chuyến bay và có áp dụng các điều kiện.