• Hotline
    028 6274 1999

vé máy bay mở

Vé máy bay open là gì ?

Vé máy bay open là vé máy bay để mở chưa có ngày, giờ và hành trình cụ thể. Hành khách có thể lựa chọn ngày, giờ trong thời gian cho phép của điều kiện vé. Vé mở thông thường có chi phí rất cao do điều kiện linh họat. Vé máy bay open là…