• Hotline
    1900 2690

visa card

Thẻ visa card dùng để làm gì?

Ngày nay thẻ visa card là một trong những loại thẻ thông dụng nhất trên thế giới được phát hành bởi Visa international Service Assocation có trụ sở tại Mỹ, được dùng để thanh toán quốc tế khi được liên kết bởi các ngân hành nội địa trong nước, với việc sở hữu thẻ visa…