• Hotline
    1900 2690

Vùng đất của loài hoa tam giác mạch

Vùng đất của loài hoa tam giác mạch

Vùng đất hoa tam giác mạch được nằm tại vùng núi khu vực phía bắc, và cụ thể ở đây là tỉnh Hà Giang. Thời gian loài hoa nở đẹp nhất Lễ hội hoa tam giác mạch được tổ chức đầu tiên vào tháng 11 năm 2015. Sau lầm đầu tổ chức này, địa danh…