• Hotline
    1900 2690

vườn quốc gia Grand Canyon

Tìm hiểu về vườn quốc gia Grand Canyon

Vườn quốc gia diện tích khoảng 4,927km2. Ngày 26/2/1919, Vườn quốc gia này được thành lập, đây là một sự thành công của cuộc vận động bảo vệ môi trường, làm cho dự án xây dựng đập ngăn sông Colorado bị hủy bỏ. Vườn quốc gia Grand Canyon Tìm hiểu về vườn quốc gia Grand…